Material och återvinning är komplext och det finns många processer och aktörer inblandade. För oss på Bosphorus är samhällsansvar en självklarhet, hållbarhet är integrerat i vårt dagliga arbete och något vi tar ställning till på olika nivåer i vår produktion och utveckling hela tiden.

T.ex har vi medvetet valt bort wellpapp, som kanske vid första anblick kan verka mer miljövänligt än plast. För att en förpackning för mat ska kunna stå emot fett används en plasthinna på wellpappen – detta blir boven i sorteringen eftersom wellpapp och plast inte kan sorteras tillsammans utan måste brännas istället för att återvinnas. Den råvara vi använder till våra förpackningar kommer från återvunnet material, inget tillverkas direkt från råvaran olja.

Vi arbetar konstant för att hitta ansvarstagande lösningar tillsammans med trågtillverkare. Vi är uppdaterade och engagerade i forskning runt material och de miljöspår produktionen ger. Exv. har man försökt göra tråg av majs, kasawa, rödbetor och liknande. Vi är emot att föda skall produceras för att tillverka tråg, skogar skövlas och ökad vattenbrist i vissa delar av världen etc. Detta är också ett sätt för oss att ta ansvar i mer än enbart plastfrågan.

Men vi som matproducenter kan inte göra allt ensamma utan även stater, förvaltningar och kommuner med viktiga beslutsfattare behöver synkas. Det är som sagt en komplex fråga med många parametrar inblandade och svaret på frågan är att vi sjävklart arbetar med detta och ingen blir gladare än vi om (eller vi kanske ska säga när) vi hittar en lösning som gynnar vår miljö.