Sedan 2017 har Bosphorus stöttat Hammarby Fotbolls sportverksamhet. 2019 utökades det stödet med partnerskap till projektet Samhällsmatchen, ett samarbete som nu fördjupas ytterligare.

– Samhällsmatchens aktiviteter och målsättning går helt i linje med Bosphorus värderingar och det var därför självklart för oss att fortsätta stötta och fördjupa samarbetet. Bra och nyttig mat, hälsa och fysisk aktivitet är avgörande för ett friskt samhälle, säger Serdar Öztenar, VD och delägare Bosphorus matkluster.

Parallellt med huvudverksamheten matproduktion är Bosphorus engagerade i flera samhällsförbättrande initiativ. Det största samarbetet är med Hammarby Fotboll och deras Samhällsmatchen som handlar om matchen utanför fotbollsplanen och att ta ett ansvar för våra unga.

Patrik Blomquist Försäljningschef för Hammarby:

– Det är med stor glädje och stolthet som vi inom Hammarby Fotboll i dag kan presentera den goda och viktiga nyheten att Bosphorus och Hammarby fördjupar och förlänger samarbetet mellan oss.

Patrik fortsätter beskriva samarbetet:

– Bosphorus är med ägaren och grundaren Serdar Oztenar i spetsen och hans team sedan många år en mycket viktig partner till klubben. Tack vare Serdar och bolaget Bosphorus starka intresse att ge tillbaka till lokalsamhället så har vi funnit ett samarbete och ett koncept där vi Hammarby erhåller ett stort och starkt stöd inte minst in i klubbens olika sociala hållbarhetsprojekt.

Utöver en stark och viktig partner till klubbens sociala hållbarhetsarbete som bedrivs inom Samhällsmatchen.se så är även Bosphorus en stark partner till Hammarby Fotbolls framgångsrika Allsvenska Damlag.


Mer om Samhällsmatchen här.