Vi är mycket stolta över att Bosphorus matkluster är ett av de fåtal företag som är kvalificerat för UC Nordiska Tillväxtcertifikat. Sigillet visar att Bosphorus matkluster utmärkt sig som ett tillväxtföretag per det angivna bokslutet 2022.

Bosphorus är kvalificerade för att vi visar en stark tillväxt på omsättning, personal och soliditet och vid bedömningen tas bl.a parametrar som lönsamhet och betalningsförmåga i beaktning.

Vi ser det här som en fjäder i hatten och en belöning på det hårda arbete som hela teamet lägger ner.