Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy 2020

Sedan ett decennium har Bosphorus matkluster utvecklat innovativa matkoncept efter nutidens behov. I februari 2020 är det 19 år sedan vi sådde vårt första idéfrö till den verksamhet som idag levererar färsk, egenproducerad, färdiglagad mat till livsmedelsdiskar över hela Sverige.

I starten var vår specialitet att tillaga moderna rätter baserade på mångtusenåriga recept från östra medelhavet. Till det har vi under åren adderat nya varumärken och produkter inom skilda segment. Grundtanken är fortfarande att kvalitet och erfarenhet kombinerat med nyfikenhet och nytänk är receptet på en frisk utveckling framåt ur både smak- och hållbarhetssynpunkt.

I positiv anda kan vi ta oss an framtidens utmaningar

Färsk mat är som bekant redan ett etablerat segment och i ständig frammarsch inom livsmedelsförädlingen. Ändrade klimatförhållanden, miljömedvetenhet samt hälsofördelar med bra mat har bidragit till matmedvetna slutkonsumenter. Att konsumenter fått upp ögonen för livsmedelsfrågor både globalt, nationellt och inte minst ur ett lokalt perspektiv, är något vi värdesätter och uppmuntrar. Med ökad miljömedvetenhet och klimatförändringarna som en ständig påminnelse anser vi att det är enkelt för seriösa livsmedelsföretag att fatta medvetna och hållbara beslut.

En pålitlig partner

Bosphorus är certifierade enligt FSSC 22 000, vilket innebär att det finns tydligt framarbetade riktlinjer för hur kvalitetsarbetet och livsmedelssäkerhet ska bedrivas och utvecklas. Vi är ett företag som tar ansvar och har inflytande över hela livsmedelskedjan, från jord till bord. Råvarans ursprung kontrolleras av noggrant utvalda leverantörer, vi närförädlar all mat i vår egen livsmedelsanläggning och vi arbetar aktivt med framtagna riktlinjer för att förebygga hälsofaror. Vi har sedan tidigare riktlinjer som innebär att vi utesluter all användning av GMO ingredienser, industriellt framställda transfetter och smakförstärkare (så som glutamat).

 

Strategi för Bosphorus ABs kvalitetsarbete:

• Vi väljer endast konsumentförpackningar gjorde av återvunnen plast från PET (polyetylentereftalat)- flaskor för våra kalla rätter och till våra uppvärmningsbara rätter använder vi mikrovågsförpackningar (Polypropen) PP. Ämnen som är godkända för användning i plast i kontakt med livsmedel inom EU får inte vara genotoxiska, carcinogena eller reproduktionstoxiska enligt EUs förordning 10/2011. Vi följer detta noggrant och som ett led i detta avvecklar vi all plast från Kina och Hongkong där speciellt bensidin och auramin anilin som färgämne som har rapporterats på sikt kunna öka risken för cancer.

• Inom transporterna går vår fordonsflotta över från fossila bränslet Diesel till förnybar HVO och minskar utsläpp växthusgaser (C2O) upp till 90 procent. HVO är tillverkat av avfallsfetter, restfetter och vätebehandlat vegetabilisk olja (palmolja används inte som råvara).

• Utveckla metoder som är anpassade för verksamheten inom klimatsmarta lösningar. Minska matsvinnet och öka återvinningen. Under 2020 kommer vi publicera vår hållbarhetsanalys och den femåriga planen gällande våra råvaror, matsvinn och mer skonsamma produktionsmetoder.

• Under 2020 följer vi upp vår anslutning till European Chicken Commitment, ECC 2026, som är framtaget av djurrättsorganisationer inom EU. Vi verkar för att följa konventionen och för att ställa krav gentemot våra leverantörer enligt den. Vi på Bosphorus bryr oss om hur hönorna har det och vi lyssnar även till vad konsumenterna efterfrågar, därför har vi beslutat att fasa ut bur-ägg under 2020. Vi följer upp detta beslut som inkluderar alla typer av ägg som förekommer i vår förädling.

• Vi fortsätter att prioritera närodlade svenska råvaror inom möjliga produktområden.

[icon name=”angle-double-right” class=”” unprefixed_class=””] Utveckling av livsmedelssäkerhetsfrågorna inom flera aspekter:

  • Vi skall arbeta aktivt för att motverka matfusk och granska leverantörer/producenter efter aktuella kriterier och metoder genom skärpta krav. Vi ska öka besöks- och uppföljningsfrekvenserna samt göra platsbesök för att ha mer insyn i leverantörer/producenters processer.
  • Att öka företagets analysförmåga över kritiska råvaror och dess flöden.
  • Öka digitaliseringsförmågan och förbättra de pedagogiska plattformarna inom produktionsprocesserna. Digitalisera redovisandedokumentationen.

Avslutande ord

När ett företag är i balans ökar möjligheten att arbeta mer med hjärtefrågor. Det är en medveten strategi vi stakat upp sedan länge och på så sätt banat vägen för ett hållbart koncept. De stadiga grundstenar som ger vårt företag balans är främst livsmedelssäkerhet, noggrant utvalda råvaror och en innovativ produktutveckling. Bosphorus Matkluster har de bästa förutsättningarna för att axla en betydande roll i utvecklingen mot en hållbar framtid.

Botkyrka den 27 januari 2020

Livsmedelssäkerhetsgruppen/

VD Serdar Öztenar