Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy 2021

Sedan två decennier har Bosphorus matkluster utvecklat innovativa matkoncept efter nutidens behov. I februari 2021 är det 20 år sedan vi sådde våra första frön som blev till idéer för den verksamhet som idag levererar färsk, egenproducerad, färdiglagad mat till livsmedelsdiskar över hela Sverige. Våren 2021 styr vi vår matresa – hela företaget och produktionen – till en nybyggd livsmedelsanläggning. På den nya anläggningen genomsyrar hållbarhet och livsmedelssäkerhet hela verksamheten, från elförbrukning till matsvinn och avfallshantering.

I starten var vår specialitet att tillaga moderna rätter baserade på mångtusenåriga recept från östra medelhavet. Idag består Bosphorus matkluster av flera varumärken. Även om produkterna återfinns inom skilda segment förenas alla av grundtanken att kvalitet och erfarenhet kombinerat med nyfikenhet och nytänk är receptet på en frisk utveckling framåt, både ur smak- och hållbarhetssynpunkt.

Vårt mål är att förädla mat genom att enbart använda svenska närodlade råvaror. Idag är majoriteten av våra produkter växtbaserade eller lakto-ovovegetariska och allt kött och kyckling kommer uteslutande från svenska gårdar. Vi är övertygade om att råvaror som fått kärlek och omsorg också ger den godaste smaken. Därför tillagar vi all vår mat utan några tillsatta konserveringsämnen, men med naturlig hållbarhet och naturligt nyttiga råvaror. Idag är våra produkter ett självklart val bland matmedvetna konsumenter.

I positiv anda kan vi ta oss an framtidens utmaningar

Färsk kyld mat är som bekant redan ett etablerat segment och på ständig frammarsch inom livsmedelsförädlingen. Ändrade klimatförhållanden, hänsyn till miljöaspekter samt hälsofördelar med bra mat har bidragit till matmedvetna slutkonsumenter. Att konsumenter fått upp ögonen för livsmedelsfrågor både globalt, nationellt och inte minst ur ett lokalt perspektiv, är något vi värdesätter och uppmuntrar. Gemensamma målsättningar gör det lättare att genomföra förändringar som gynnar oss alla. Med ökad miljömedvetenhet, och klimatförändringarna som en ständig påminnelse, anser vi att det är en självklarhet för seriösa livsmedelsföretag att fatta vetenskapsbaserade och hållbara beslut.

En pålitlig partner

Bosphorus är certifierade enligt FSSC 22 000, vilket innebär att det finns tydligt framarbetade riktlinjer för hur kvalitetsarbete och livsmedelssäkerhet ska bedrivas och utvecklas. Vi är ett företag som tar ansvar och har inflytande över hela livsmedelskedjan, från jord till bord. Råvarans ursprung kontrolleras av oss via noggrant utvalda leverantörer, vi närförädlar all mat i vår egen livsmedelsanläggning och vi arbetar aktivt med framtagna riktlinjer för att förebygga hälsofaror. Vi har sedan tidigare riktlinjer som innebär att vi utesluter all användning av GMO- ingredienser, industriellt framställda transfetter och smakförstärkare (så som glutamat).

 

Växtbaserade/år – 86,2%

Kyckling/år – 9,3%

Fläsk/år – 1,7%

Nötkött/år – 1,5%

Havsprodukter/år – 1,3%

Strategi för Bosphorus ABs kvalitetsarbete:

• Vi väljer endast konsumentförpackningar gjorde av återvunnen plast från PET (polyetylentereftalat)- flaskor för våra kalla rätter och till våra uppvärmningsbara rätter använder vi mikrovågsförpackningar (Polypropen) PP. Ämnen som är godkända för användning i plast i kontakt med livsmedel inom EU får inte vara genotoxiska, carcinogena eller reproduktionstoxiska enligt EUs förordning 10/2011. Vi följer detta noggrant och som ett led i detta avvecklar vi all plast från Kina och Hongkong där speciellt bensidin och auramin anilin som färgämne har rapporterats att på sikt kunna öka risken för cancer.

• Inom transporterna går vår fordonsflotta över från fossila bränslet Diesel till förnybar HVO och minskar utsläpp växthusgaser (C2O) upp till 90 procent. HVO är tillverkat av avfallsfetter, restfetter och vätebehandlat vegetabilisk olja (palmolja används inte som råvara).

• Utveckla metoder som är anpassade för verksamheten inom klimatsmarta lösningar. Minska matsvinnet och öka återvinningen. Under 2020 publicerade vi vår hållbarhetsanalys och vår femåriga plan gällande råvaror, matsvinn och mer skonsamma produktionsmetoder. I vår nya anläggning, som står klar våren 2021, har vi också fokuserat på hållbar elförsörjning. Upp till 25% av all el vi kommer att förbruka i anläggningen kommer från solceller.

• Under 2021 följer vi upp vår anslutning till European Chicken Commitment, ECC 2026, som är framtaget av djurrättsorganisationer inom EU. Vi verkar för att följa konventionen och för att ställa krav gentemot våra leverantörer enligt den. På Bosphorus bryr vi oss om hur hönorna har det och vi lyssnar även till vad konsumenterna efterfrågar. Därför har vi beslutat att fasa ut bur-ägg under 2021. Vi följer upp detta beslut, som inkluderar alla typer av ägg som förekommer i vår förädling.

• Vi fortsätter att prioritera närodlade svenska råvaror inom möjliga produktområden.

Utveckling av livsmedelssäkerhetsfrågorna inom flera aspekter:

  • Vi skall arbeta aktivt för att motverka matfusk och granska leverantörer/producenter efter aktuella kriterier och metoder genom skärpta krav. Vi ska öka besöks- och uppföljningsfrekvenserna samt göra platsbesök för att ha mer insyn i leverantörer/producenters processer. Under pandemiperioden har frekvensen för fysiska besök minskat till förmån för utveckling av digital korrespondens för att säkerställa processkontrollerna.
  • Att öka företagets analysförmåga över kritiska råvaror och dess flöden.
  • Öka digitaliseringsförmågan och förbättra de pedagogiska plattformarna inom produktionsprocesserna. Digitalisera dokumentationen för redovisning.
  • Implementera det digitala stationstänkandet i hela produktionen – från dagsplanering till slutprodukt. Genom detta minskas farorna ytterligare inom livsmedelsframställningen samt ökar övervakning, mätning, analysförmågan och förbättrar utvärderingen.

Avslutande ord

När ett företag är i balans ökar möjligheten att arbeta mer med hjärtefrågor. Det är en medveten strategi vi stakat upp sedan länge och på så sätt banat väg för ett hållbart koncept. De stadiga grundstenar som skapar balans hos oss är främst livsmedelssäkerhet, noggrant utvalda råvaror samt en innovativ produkt- och produktionsutveckling. Bosphorus Matkluster har de bästa förutsättningarna för att bidra med en betydande del i utvecklingen mot en hållbar framtid.

2021 flyttar vi hela vår verksamhet till en ny livsmedelsanläggning som vi bygger i egen regi. Vi vill att hållbarhetsarbete ska vara enkelt och en naturlig del, därför har dessa frågor stått i centrum redan från det första penndraget i planeringen av den nya produktionsanläggningen. Detta projekt är en väldigt stor satsning från vår sida och vi är övertygade om att det kommer bana väg för utveckling och hållbara möjligheter.

 

Botkyrka den 4 januari 2021

Livsmedelssäkerhetsgruppen/VD
Serdar Öztenar