”Nöjda och glada kunder är det som driver min vilja att ständigt förbättras!” Orden kommer från Dusan Savic, Atlas Copco. Vi återpublicerar här vad Dusan skrivit på sin profil på LinkedIn:

”Jag vill passa på och tacka Bosphorus matkluster AB för ett fortsatt gott samarbete och grattis till er nya kvävgasanläggning!

”Med rätt projektering blev det mer lönsamt.” Serdar Öztenar, VD Bosphorus matkluster AB

Bosphorus matkluster AB efterfrågade en optimal lösning som kunde leverera 4 gånger större kapacitet än dåvarande installation där man köpte nitrogen på flaskpaket.

Detta resulterade i att man investerade i en lösning från Atlas Copco där man framställer livsmedelsklassad kvävgas E941 på plats med hjälp av tryckluft. Kvävgasen används till att förpackning utav livsmedel.

Denna lösning medförde en återbetalningstid på 18 månader samt 30% minskad #CO₂ i form av transportkostnaden utav flaskpaketen!

Det som installerades är en kompressor med frekvensstyrning där kunden kan spara upp till 50% energi jämfört med en vanlig kompressoranläggning utan frekvensstyrning. Samt en kvävgasgenerator (NGP8+) med tillhörande komponenter.”

Vi tackar Atlas Copco för gott samarbete!