Hållbarhet i ett långsiktigt perspektiv är och har alltid varit en stor del i vårt löpande arbete på Bosphorus. I år har vi tagit fram ett Hållbarhetsdokument där vi redovisar vad vi gör och vilka mål vi sätter upp för framtiden.

Vi inleder vår Hållbarhetsredovisning med dessa ord:

”Matproduktion är en stor källa till koldioxidutsläpp i världen. För att känna oss säkra på att det vi tillverkar och köper in inte lämnar stora skador eller stora klimatavtryck efter sig har vi under 2019 påbörjat arbetet med en koncerngemensam hållbarhetsstyrning.

Vi som företagsgrupp står inför stora utmaningar och kommer därför att arbeta för att tillgodose våra kunders och konsumenters krav och önskemål på oss. Vi måste skaffa oss en tydlig bild av de förväntningar som ställs på oss på samma sätt som vi måste relatera till de globala och nationella målen som krävs för en hållbar framtid för kommande generationer.

Med utgångspunkt från de globala målen i Agenda 2030 måste vi som livsmedelstillverkare och logistikföretag hitta våra delmål som vi kan relatera till som prioriterade fokusområden.”

/Serdar Öztenar, VD