Vi söker er som har kompetenser, idéer eller vilja att skapa ett långsiktigt engagemang till de jordbävningsdrabbade tillsammans med oss på Bosphorus.

Jordbävningskatastrofen som drabbade sydöstra Turkiet och norra Syrien den 6 februari har berört oss på djupet. Utöver att Bosphorus har personal där familjemedlemmar omkommit känner vi alla starkt med människorna i området som står mitt i denna tragedi.

Det är enormt och svårt att ta in och vi har funderat och diskuterat och kommit fram till att vi kan inte låta det här passera. Vi vill göra en större insats, något beständigt som är till hjälp för de drabbade i ett längre perspektiv.

Vi ämnar därför dra nytta av vårt företags etablering och kontaktnät samt våra personliga resurser för att samordna en så värdefull insats som möjligt.

På kort sikt behövs ett större inflöde av pengar för att möta de mest akuta behoven, situationen är fortfarande i en första fas där nödhjälp och livräddande insatser till de drabbade områdena är prioritet. Just nu står de etablerade och stora biståndsorganisationerna samt myndigheter för det tunga lasset. När infrastruktur har utraderats och gränser stängts är vägar in och kompetens det enda effektiva hjälpen just nu. En ljusglimt i mörkret är att vi även ser hur eldsjälar sår frön till många bevarande insatser som kan fortlöpa efter de akuta insatserna.

Vi har tagit emot förstahandsuppgifter från bland annat traumaläkare med insyn att det finns ett stort behov av expertis och material. Med uppskattningsvis över 70 000 ben- och krosskador kommer de många akuta amputationerna leda till ett stort behov av långa rehabiliteringar. För syriska flyktingar i Turkiet och redan inhemska flyktingar i Syrien är situationen en förödande kris i krisen.

Alla dessa människor, varav tiotusentals är barn, har en en tuff väg framför sig.

Förutom nödinsatser finns behov av expertis inom traumabehandling, trygga rum för psykiatrisk vård, rehabilitering och barnomsorg. En helhetssyn på människan behövs i den allomfattande krishjälpen. Att bygga ett rehabiliteringscenter för att möta en del av dessa behov är en idé bland flera som snurrar hos oss just nu.

Vi vill skapa ett långsiktigt engagemang och söker nu samarbeten med er som har expertis, kompetenser, idéer och/eller vilja.

Kontakta info@bosphorus.se

Alla tankar, idéer och synpunkter är välkomna!