Varje dag ser vi en ny snabb utveckling i framfarten och följderna av Coronaviruset, COVID-19. På Bosphorus fokuserar vi på att frekvent inhämta aktuell information, införa och justera åtgärder baserat på den informationen och att informera och kommunicera skyndsamt.

Vår planering och åtgärdsplan för att motverka spridning av COVID 19 är följande:

 • Högsta prioritet är att löpande följa myndigheternas rekommendationer. Vad som gäller kontrolleras två gånger per dag och i första hand följer vi Folkhälsomyndigheten, UD och Livsmedelsverkets rekommendationer.
 • Den 5 mars genomfördes ett stort personalmöte för alla anställda med information om åtgärder och planering gällande hantering av allt relaterat till Coronafrågan. Uppföljning av mötet sker via avdelningsledning med samtliga chefer i alla nivåer dagligen. Specifikt med personalen i produktion och förädling varje dag kl. 08.00 och med personal i paketering kl. 09.00.
 • Rapporteringsskyldighet för samtliga förkylningssymptom gäller alla i personalen. Detta ska meddelas omgående till respektive avdelningschef med åtgärden att stanna hemma för observationer i en vecka.
 • Alla som arbetar i företaget uppmanas vara extra noga med handhygien och att inte skaka hand eller kramas.
 • Avstånd mellan medarbetare, även i produktion, ska vara minst en meter.
 • Utöver de vanliga rutinerna för daglig storstädning har desinficeringar av samtliga utrymmen i anläggningen införts varannan dag.
 • Skyldighet att meddela ledningen om man i sitt hem har tagit emot gäster från riskdrabbade länder eller personer som visar influensaliknande symptom.
 • Informationsbrev har gått ut till samtliga leverantörer om vår ställning, planering och åtgärder i coronafrågan. I brevet framförs också krav på meddelandeskyldighet från leverantörer till beställaren på Bosphorus i fall de själva eller familjemedlemmar besökt riskdrabbade områden eller träffar personer som vistats där.
 • Planering av inköpsvolymer utifrån framtida möjliga scenarior.
 • Planering för att kunna möta utmaningar med tanke på eventuella bortfall av personal.
 • Att upprätta en än mer omfattande krisplan.
 • Vecka 12 infördes avstånd mellan personalen i produktion, vilket innebär att färre personer rör sig i anläggningen.
 • Vecka 12 införs också kontroll av feber och allmäntillstånd innan ombyte till livsmedelsproduktionen. Det egna omdömet om hur man mår kan vara subjektivt och svårbedömt för den enskilde. På detta sätt hjälps vi åt och säkerställer att enbart friska medarbetare vistas i anläggningen.

/Bosphorus Livsmedelssäkerhetsgrupp