Bidra till framtiden – 2017

Vi har under åren stöttat olika organisationer som en del i vår strävan att vara ett socialt ansvarstagande företag. Behovet av humanitär hjälp, utbildning men framförallt omtanke är nödvändigt, och vi tror på gemenskap. Att hjälpa på ett eller annat sätt känns viktigt för oss. 2016 valde vi att stödja Läkare utan Gränser. Vi värnar om Läkare utan Gränser och genom att stödja organisationen hoppas vi kunna hjälpa de i deras viktiga och fantastiska arbete.

"Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet."

Nu under 2017 kommer vi att fortsätta stötta ännu fler organisationer. Har du något förslag, är det någon organisation du verkligen tror på? Lämna gärna en kommentar så ska vi göra vårt yttersta till att hjälpa de organisationer som bidrar till en värld vi alla ska kunna leva i. 

/ Serdar Öztenar Verksamhetsdirektör