Tävlingsvillkor

Tävlingsvillkor

Tävlingsvillkor – utlottning av biljetter VIP-event 2 maj

Allmänna tävlingsvillkor

Här kan du läsa om vilka villkor som gäller för deltagande i tävlingen.

1. Uppgifter om för- och efternamn kommer vi i samband med tävlingsbidragen publicera i Bosphorus egna kanaler, så som sociala medier och webbplatser. De uppgifter du lämnar till oss utöver namn kommer inte lämnas ut till någon part utanför tävlingsjuryn som består av personal hos Bosphorus matkluster.

2. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som förnamn och ort att publiceras på internet, på dem som vinner. Övriga tävlingsdeltagare raderas på en gång. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen:

Bosphorus matkluster AB
Tuna gårdsväg 34
147 43 Tumba

Märk kuvertet med GDPR.

3. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan. För att delta i tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Observera att du måste vara över 18 år för att få delta.

4. Ansvarig för tävlingen är:

Bosphorus matkluster AB
Tuna gårdsväg 34
147 43 Tumba

5. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Bosphorus matkluster AB. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Bosphorus matkluster AB får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Bosphorus matkluster AB normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

6. För att vara med och tävla om biljetterna ska de tre kriterierna listade i tävlingsreglerna uppfyllas:
– Gilla och dela inlägget/storyn
– Tagga @Bosphorusfood i fotot
– Tagga 3 vänner

7. Personuppgifterna sparas under tävlingsperioden samt till efter avslutad tävling och används för:
• Juryarbetet
• Kontakta vinnare

8. Vinnarna utses av en jury bestående av personal hos Bosphorus matkluster. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

9. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person.

10. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via sitt konto i sociala medier där tävlingsbidraget publicerats. Vinnaren kommer också att med förnamn samt ort publiceras på internet och i Bosphorus egna kanaler. Är vinnaren under 18 år kontaktas vårdnadshavaren. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

11. Bosphorus matkluster AB tar inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av tävling.

12. Personuppgifter kommer, enligt GDPR förordning, raderas tre månader efter sista tävlingsdag.