Åtgärdsplan angående Coronavirus, COVID 19

Varje dag ser vi en ny snabb utveckling i framfarten och följderna av Coronaviruset, COVID-19. På Bosphorus fokuserar vi på att frekvent inhämta aktuell information, införa och justera åtgärder baserat på den informationen och att informera och kommunicera skyndsamt. Vår planering och åtgärdsplan för att motverka spridning av COVID 19 är följande: Högsta prioritet är […]