Integritetspolicy, GDPR & cookies

Integritetspolicy, GDPR & cookies

INTEGRITETSPOLICY & COOKIEINFORMATION

Bosphorus AB behandlar personuppgifter om de personer som besöker och använder Bosphorus hemsida och digitala tjänster.

Vi värnar om den personliga integriteten och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. All behandling av personuppgifter inom Bosphorus AB sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Denna integritetspolicy beskriver hur Bosphorus AB behandlar dina personuppgifter och gäller för Bosphorus ABs hemsida, plattformar i sociala medier och kampanjer.

Genom att besöka/använda någon av Bosphorus ABs kanaler samtycker du till att Bosphorus AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som framgår nedan.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan kopplas till en idag levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter eller tävlingsbidrag utgör personuppgifter.

VILKEN TYP AV PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH HUR ANVÄNDS DEN?

När du besöker/använder eller kommunicerar med Bosphorus AB i Bosphorus ABs Digitala Kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig som: namn, postadress, e-postadress, mobilnummer och geografisk position. Om du deltar i tävlingar och liknande som vi anordnar kan ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.

Personuppgifterna samlas in: (i) för att vi ska kunna kommunicera med dig, (ii) för att administrera tävlingar, vinster och marknadsaktiviteter, samt (iii) för att underhålla, utveckla och förbättra Bosphorus ABs Digitala Kanaler och de plattformar som de tillhandahålls på.

Bosphorus AB kan även komma att använda dina personuppgifter för direkt marknadsföring och kampanjerbjudanden eller för att informera dig om andra produkter och tjänster som Bosphorus AB erbjuder och som kan vara av intresse för dig. Om du inte vill ta del av sådan information, vänligen kontakta oss på info@bosphorus.se.

SÄKERHET TILL SKYDD FÖR PERSONUPPGIFTER

Bosphorus AB värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska- och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

BEGRÄNSNINGAR I UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

Bosphorus AB kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för Bosphorus AB räkning, exempelvis att hjälpa till med marknadsföring, analysera data och tillhandahålla tjänster. Utförandet av dessa uppgifter kan innebära att Bosphorus ABs samarbetspartners, både inom EU och utanför EU, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för Bosphorus ABs räkning får alltid underteckna ett särskilt avtal med Bosphorus AB för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter hos våra samarbetspartners.

Bosphorus AB kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Bosphorus AB kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i denna punkt.

EXTERNA LÄNKAR

Denna integritetspolicy gäller för information som Bosphorus AB behandlar om dig inom ramen för Bosphorus ABs Digitala Kanaler. Bosphorus ABs Digitala Kanaler kan ibland innehålla länkar till externa hemsidor eller tjänster som Bosphorus AB inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling som gäller för den aktuella sidan.

RÄTT TILL INFORMATION

Du har rätt att när som helst begära att Bosphorus AB ska sluta att behandla dina personuppgifter. Vänligen kontakta i sådant fall Bosphorus AB på info@bosphorus.se. Du har även rätt att en gång per år, på skriftlig begäran undertecknad av dig, erhålla information om vilka personuppgifter som Bosphorus AB har registrerat om dig samt att få eventuella felaktiga uppgifter rättade.

KONTAKTINFORMATION

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är Bosphorus AB. Om du har frågor rörande hur Bosphorus AB behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@bosphorus.se.

INFORMATION OM COOKIES - OCH HUR DE KAN UNDVIKAS

Bosphorus ABs användning av cookies

Vi använder cookies på www.bosphorus.se. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator för att exempelvis underlätta vissa funktioner, som navigering på webbplatsen. Vi använder även cookies för att samla statistik om antalet besökare på webbplatsen och för att få information om hur webbplatsen används. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera webbplatsen.

Den information som samlas in via cookies på www.bosphorus.se används endast för Bosphorus ABs egna ändamål, dvs. inte för tredje parts ändamål. Cookies används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som t.ex. IP-adresser och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt hänförliga till dig som person.

Cookies kan antingen raderas automatiskt när användaren stänger sin webbläsare (så kallade ”session-cookies”) alternativt lagras på användarens dator för att underlätta vid framtida besök på webbplatsen (så kallade ”permanenta cookies”). Även permanenta cookies ska tas bort automatiskt efter en viss angiven tid.

HUR DU UNDVIKER COOKIES

Om du inte accepterar användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att den automatiskt nekar lagring av cookies eller informerar dig varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Om din webbläsare nekar cookies kan det medföra att funktionaliteten på www.bosphorus.se begränsas.

SOCIALA NÄTVERK

Webbplatsen bäddar ibland in innehåll och delningsverktyg från sociala nätverk. Dessa leverantörer kan därmed komma att använda cookies på Bosphorus ABs webbplats. Bosphorus AB har ingen åtkomst till, och kan inte styra över dessa cookies eller de uppgifter de samlar in. Du bör kontrollera relevant tredje parts webbsajt(er) för ytterligare information om dessa cookies och om hur du kan välja bort mottagandet av dem.

Giltig från den 22/5-2018.