Köttkonsumtion och ökad antibiotikaresistent

Antibiotikaresistensen ökar både utrikes och inrikes. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, används det globalt mer antibiotika till friska djur än till sjuka människor.

Med anledning av att Världsnaturfonden WWF:s nyligen publicerade Köttguide 2016 och diskussionen kring antibiotika i kyckling, vill vi som livsmedelstillverkare bidra med information angående våra produkter och köttkonsumtion.

Vår Kyckling

Vi är övertygade om vikten av en hållbar köttkonsumtion, därav har vi sedan två år tillbaka påbörjat en process att övergå till svenskt kött och kyckling samt fler svenska råvaror. Idag är flera av våra produkter märkta med Svenskt köttmärkningen och majoriteten är helt vegetarisk eller vegan. Idag består vår produktion med kyckling från Thailand i ringa omfattning. Vi kan säkerställa att denna leverantör garanterar att det inte förekommer antibiotika i fodren. Verksamheten i dessa anläggningar är certifierade och beprövade, något vi även säkerställt genom ett personligt besök av Bosphorus AB:s ledning. För att erhålla mer information vänligen kontakta oss.

 

Vårt ansvar

Vi tar vårt producentansvar på största allvar och följer ständigt utvecklingen och informationen i dessa frågor för kunna göra hållbara och ansvarsfulla val med hänsyn till människors, klimatets och djurens välfärd.

Att uppmärksamma kontrollarbetet och att djurvälfärdskraven efterlevs även inom EU och Sverige bör däremot bli en mer prioriterad fråga. Det är något vi som svensk matproducent arbetar för att öka medvetenheten kring, framförallt vad våra barn stoppar i sig. Kommuner och landsting bör kunna förhandla bättre mat till skolor och sjukhus som är både miljöanpassad, närförädlad och av hög kvalité.

 

Vår passion är mat och vi strävar efter att erbjuda ett smart matutbud, där du som konsument ska kunna välja hälsosamma, naturliga och vegetariska alternativ till istället för den traditionella färdigmaten.

 

Läs Köttguiden här!

 

/Livmedelssäkerhetsgruppen

Bosphorus produktiosbolag

08-619 00 40