Om Bosphorus

Lär känna Bosphorus

En producent – tusen smaker 

Bosphorus matkluster har utvecklat färska och innovativa matkoncept efter nutidens behov under ett och samma tak i ett decennium. För femton år sedan startade vi upp en liten cateringverksamhet i Stockholm, det var då vår historia tog fart. Inledningsvis var Bosphorus specialitet att tillaga moderna rätter baserade på mångtusenåriga recept från Östra Medelhavet. Sedan dess har vi fortsatt att skapa unika matkoncept som förmedlar livskvalitet. Idag är Bosphorus en komplett leverantör med ett brett sortiment av kylda maträtter som distribueras över hela Sverige.

En av våra styrkor är att vi hela tiden ser framåt, vi är inte rädda för förändring samtidigt som vi värnar det som för oss är viktigast - kvalitet och hållbarhet över tid. Vi för ett ständigt utvecklingsarbete av våra matkoncept för att nå upp till våra mål, att förädla mat enbart på svenska närodlade råvaror och att så stor procent av produktionen som möjligt ska bestå av ekologiska produkter.

Färsk mat är idag ett etablerat segment i livsmedelshandeln och i ständig frammarsch. Ändrade klimatförhållanden, miljömedvetenhet samt hälsofördelar med mat har bidragit till allt fler matmedvetna slutkonsumenter. Att fler fått upp ögonen för livsmedelsfrågor både globalt, nationellt och inte minst ur ett lokalt perspektiv är något vi värdesätter och uppmuntrar. Våra produkter ska vara ett självklart val i den moderna färdigmatskylen och hos den matmedvetna konsumenten.

Vi vet att råvaror som fått kärlek och omsorg också ger godast smak. Livsmedelssäkerhet, noggrant utvalda råvaror, mångfald i företaget och en innovativ produktutveckling är några av de stadiga byggstenar som vårt matkluster vilar på. Det är så vi vill bana vägen för framtidens matbehov i den urbana miljön. Att få arbeta med att förädla och tillaga det vi älskar - färsk mat - är det som ger oss drivkraft och energi.

 

 

ISO certifierad

Att arbeta med färsk mat och livsmedel ställer höga krav på kvaliteten, livsmedelssäkerhet och hantering. Bosphorus är certifierade enligt FSSC 22000, en kombination av ISO 22000 och IS/TSS 22002-1 standard. Det betyder att det finns tydligt framarbetade riktlinjer för hur kvalitetsarbetet ska bedrivas och utvecklas på Bosphorus . Vi har kontroll på alla steg i livsmedelskedjan och är noggranna med att säkra alla led i processen. 

 

ISO certifierade
vinbladsodling

 

En pålitlig partner

Vi är ett företag som tar ansvar och har inflytande över hela livsmedelskedjan, från jord till bord. Råvarans ursprung kontrolleras av noggrant utvalda leverantörer, vi närförädlar all mat i vår egen livsmedelsanläggning och vi arbetar aktivt med framtagna riktlinjer för att förebygga hälsofaror. Produktsäkerheten är något vi är stolta över!

 

Kvalitetsarbete 

Sedan tidigare har vi även haft riktlinjer som innebär att vi utesluter all användning av GMO ingredienser, industriellt framställda transfetter och smakförstärkare (så som glutamat). Vi satsar på närodlade och KRAV-märkta råvaror inom möjliga produktområden och är anslutna till REPA. På Bosphorus matkluster arbetar vi ständigt med utvecklingen av näringsinnehåll, råvaror, ingredienser och inte minst att tillsatserna skall granskas mot EU:s ekologiska lista. Därmed tar Bosphorus AB ansvar för att producera säker och ren livsmedel.

Bosphorus mat

Bosphorusfamiljen

Bosphorus tillhör idag en av de medelstora producenterna inom segmentet kyld färdigmat. Vårt långsiktiga engagemang, uppbyggandet av en säker livsmedelsanläggning och produktion av hög standard och kvalité speglas i alla våra produkter. Bosphorus matkluster har de bästa förutsättningarna för att axla en betydande roll i utvecklingen mot en hållbar framtid. Vi tror att delaktighet, dialog och kvalité går hand i hand. Tillsammans med  fantastiska medarbetare har vi skapat en matoas med mycket hjärta och passion. Välkommen med på vår matresa. /Serdar Öztenar, VD